Złotówka za złotówkę

"Złotówka za złotówkę" - zmiany w zasiłkach rodzinnych

Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa, ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.

Teraz, gdy rodzina przekroczyła próg dochodowy (574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traciła prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki zmianom świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” będzie nie niższa niż 20 zł.

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Na zmianach skorzystają również rodziny, które wcześniej zostały pozbawione pomocy z powodu przekroczenia kryterium. Wystarczy, że ponownie złożą wniosek. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które przygotowało projekt, szacuje, że w 2016 r. z pomocy skorzysta dodatkowo 160 tys. rodzin. MPiPS nie wyklucza, że w przyszłości zasada "złotówka za złotówkę" obejmie również inne świadczenia i zasiłki zależne od kryterium, np. z Funduszu Alimentacyjnego.

Nowe rozwiązanie wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 r.

Szczegółowych informacji można uzyskać w dziale świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy przy ul. Kolejowej 5, pok. Nr 1 oraz pod numerem tel. 89/6252679.