Wakacje na świetlicach 2019

Wakacje na świetlicach 2019

Super User włącz . Opublikowano w Dział Pomocy Instytucjonalnej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

WAKACJE DLA DZIECI Z GMINY NIDZICA

W okresie wakacyjnym świetlice będą funkcjonowały codziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży (poza okresami, w których wychowawcy będą przebywali na urlopach wypoczynkowych). We wszystkich świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych zostaną zorganizowane półkolonie letnie:
- jednodniowe wyjazdy : wycieczka do Malborka ,,Park Dinozaurów i smoków”,
- wycieczki do lasów, Źródeł Rzeki Łyna, Kamienia Tatarskiego, pobliskich miejscowości,
- spotkania integracyjne: pikniki, festyny rodzinne, wyjścia wspólnie z rodzicami, wieczory filmowe, dyskoteki, ogniska,
-  zajęcia rekreacyjne: turnieje i rozgrywki sportowe, gry terenowe typu podchody, Quest,  itp.

W lipcu zostanie zorganizowany obóz  w Ośrodku Perkoz w Gminie Olsztynek dla 30 dzieci i młodzieży-wyjazd zostanie sfinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto, w okresie od 11 do 20 sierpnia odbędą się  w Białym Dunajcu kolonie dla 10 dzieci -zorganizowane przez Kuratorium Oświaty.
W miesiącu sierpniu 16 dzieci wraz ze swoimi rodzicami wyjedzie na 4 dni do Ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem (na terenie naszego województwa). Będzie to zorganizowany wyjazd podczas którego oprócz zajęć rekreacyjnych odbywać się będą także zajęcia ze specjalistami.