Zaświadczenie o zarobkach wydane na potrzeby ŚR, FA i ŚW (dla osób zgłaszających dochód uzyskany)