Młodzież na start

MŁODZIEŻ NA START

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Cel Projektu:

Aktywizacja społeczno- zawodowa 40 osobowej grupy młodzieży z miejscowości: Rozdroże i Załuski zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie w świetlicach wiejskich Młodzieżowych Klubów Integracji Społecznej.

Czas realizacji projektu: od 1.05.2009 do 30.04.2010

Wartość projektu: 285,890,00 zł

Prezentacja