Strona główna

VIII edycja - Człowiek Integracji Społecznej

Super User włącz . Opublikowano w Człowiek Integracji Społecznej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

ogłasza VIII edycję konkursu

o nadanie tytułu

CZŁOWIEKA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

Patronat honorowy nad konkursem obejmuje Burmistrz Nidzicy.

Tytuł „Człowiek integracji społecznej” przyznawany jest osobom fizycznym
i prawnym za:

a) aktywną postawę i przedsiębiorczość w działaniach integrujących
społeczeństwo ;

b) aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;

c) przyczynianie się do zmniejszenia dystansów pomiędzy poszczególnymi
grupami społecznymi;

d) wyjątkowe osiągnięcia w działaniach na rzecz pomocy społecznej;

e) działania społeczne lub zawodowe, które mogą stać się wzorem
postępowania dla innych osób.

Regulamin konkursu oraz wniosek o nadanie tytułu wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.mops.nidzica.pl oraz w sekretariacie MOPS przy ul. Kolejowej 5.

Zgłoszenia można dostarczać do 31 października 2017 r. do godz. 15.00

Uroczyste nadanie tytułu oraz wręczenie statuetki nastąpi w Sali Rycerskiej Zamku w Nidzicy podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego- 24 listopada br. o godz. 12.00.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW.

Każdy ma coś, co może dać innym”

Barbara Bush

 

Regulamin Konkursu

Wniosek o przyznanie tytułu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 

 

Danuta Kamińska

Dyrektor

MOPS w Nidzicy