Strona Główna

PLAKAT OGÓLNY 4388273 3768281 1

"NIEBIESKA LINIA"

Osoby doznające przemocy mogą dzwonić do Pogotowia "Niebieska Linia" bezpłatnie i przez całą dobę – 800-12-00-02 i uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną i prawną oraz informacje o miejscach pomocy, które działają najbliżej miejsca zamieszkania ofiar przemocy.

W ofercie Pogotowia "Niebieska Linia" są także:

  • konsultacje w jęz. angielskim – poniedziałki, godz. 18.00 – 22.00

  • konsultacje w jęz. rosyjskim – wtorki, godz. 18.00 – 22.00

  • konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype także dla osób posługujących się jęz. migowym (pogotowie.niebieska.linia) – poniedziałki, godz. 13.00 – 15.00

Informacja rekomendowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

INFORMACJA

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 informujemy, że przed budynkiem głównym MOPS przy ul. Kolejowej 5 została umieszczona skrzynka na dokumenty, w celu składania pism bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikami .

WAKACJE DLA DZIECI Z GMINY NIDZICA

W okresie wakacyjnym świetlice będą funkcjonowały codziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży (poza okresami, w których wychowawcy będą przebywali na urlopach wypoczynkowych). We wszystkich świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych zostaną zorganizowane półkolonie letnie:
- jednodniowe wyjazdy : wycieczka do Malborka ,,Park Dinozaurów i smoków”,
- wycieczki do lasów, Źródeł Rzeki Łyna, Kamienia Tatarskiego, pobliskich miejscowości,
- spotkania integracyjne: pikniki, festyny rodzinne, wyjścia wspólnie z rodzicami, wieczory filmowe, dyskoteki, ogniska,
-  zajęcia rekreacyjne: turnieje i rozgrywki sportowe, gry terenowe typu podchody, Quest,  itp.

W lipcu zostanie zorganizowany obóz  w Ośrodku Perkoz w Gminie Olsztynek dla 30 dzieci i młodzieży-wyjazd zostanie sfinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto, w okresie od 11 do 20 sierpnia odbędą się  w Białym Dunajcu kolonie dla 10 dzieci -zorganizowane przez Kuratorium Oświaty.
W miesiącu sierpniu 16 dzieci wraz ze swoimi rodzicami wyjedzie na 4 dni do Ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem (na terenie naszego województwa). Będzie to zorganizowany wyjazd podczas którego oprócz zajęć rekreacyjnych odbywać się będą także zajęcia ze specjalistami.