Strona Główna

"NIEBIESKA LINIA"

Osoby doznające przemocy mogą dzwonić do Pogotowia "Niebieska Linia" bezpłatnie i przez całą dobę – 800-12-00-02 i uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną i prawną oraz informacje o miejscach pomocy, które działają najbliżej miejsca zamieszkania ofiar przemocy.

W ofercie Pogotowia "Niebieska Linia" są także:

  • konsultacje w jęz. angielskim – poniedziałki, godz. 18.00 – 22.00

  • konsultacje w jęz. rosyjskim – wtorki, godz. 18.00 – 22.00

  • konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype także dla osób posługujących się jęz. migowym (pogotowie.niebieska.linia) – poniedziałki, godz. 13.00 – 15.00

Informacja rekomendowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

WAKACJE DLA DZIECI Z GMINY NIDZICA

W okresie wakacyjnym świetlice będą funkcjonowały codziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży (poza okresami, w których wychowawcy będą przebywali na urlopach wypoczynkowych). We wszystkich świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych zostaną zorganizowane półkolonie letnie:
- jednodniowe wyjazdy : wycieczka do Malborka ,,Park Dinozaurów i smoków”,
- wycieczki do lasów, Źródeł Rzeki Łyna, Kamienia Tatarskiego, pobliskich miejscowości,
- spotkania integracyjne: pikniki, festyny rodzinne, wyjścia wspólnie z rodzicami, wieczory filmowe, dyskoteki, ogniska,
-  zajęcia rekreacyjne: turnieje i rozgrywki sportowe, gry terenowe typu podchody, Quest,  itp.

W lipcu zostanie zorganizowany obóz  w Ośrodku Perkoz w Gminie Olsztynek dla 30 dzieci i młodzieży-wyjazd zostanie sfinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto, w okresie od 11 do 20 sierpnia odbędą się  w Białym Dunajcu kolonie dla 10 dzieci -zorganizowane przez Kuratorium Oświaty.
W miesiącu sierpniu 16 dzieci wraz ze swoimi rodzicami wyjedzie na 4 dni do Ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem (na terenie naszego województwa). Będzie to zorganizowany wyjazd podczas którego oprócz zajęć rekreacyjnych odbywać się będą także zajęcia ze specjalistami.

 

O G Ł O S Z E N I E

5 lipca 2019r. do Nidzicy dotrze jeden z busów programu 500+, które jeżdżą po kraju, promując zasady pomocy finansowej dla rodzin. Planuje się, że pojazd będzie stał od godz. 08.30 w okolicach Urzędu Miejskiego w Nidzicy. Wszyscy zainteresowani będą mogli tam uzyskać niezbędne informacje na temat programu 500+, rozwiać swoje wątpliwości i zadać nurtujące pytania.

OD LIPCA RUSZA NOWY RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”

Od 1 lipca 2018r. rusza nowy program rządowy „Dobry start”, w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, na dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami świadczenia będą wypłacane do 24. roku życia. Na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne świadczenie „Dobry start” nie przysługuje.
Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” będzie można składać od 1 lipca drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia, banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, podobnie jak przy świadczeniu „500+”. Wniosek o świadczenie „Dobry start” należy złożyć w gminie, w której mieszkamy.
Od 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski składane drogą tradycyjną (papierowo). Mieszkańcy Gminy Nidzica mogą złożyć wniosek w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS Nidzica, przy ul. Kolejowej 5, w godzinach przyjęć interesantów poniedziałek- piątek w godz. 7:30 do 15:30. Wzór wniosku dostępny będzie na stronie mops.nidzica.pl oraz nidzica-mops.bip-wm.pl.
W przypadku złożenia w okresie lipiec-sierpień prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, jego rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ostatecznym terminem złożenia wniosku „Dobry start” jest miesiąc listopad.
Od 1 lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS Nidzica będzie można również składać wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
W trosce o Państwa wygodę i usprawnienie obsługi, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną już od lipca. Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wniosku, co znacznie skróci czas oczekiwania na jego rozpatrzenie.

Wniosek do pobrania

Załącznik do wniosku