Dzień Pracownika Socjalnego 2014

Jak co roku, w listopadzie, uroczyście obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. W części oficjalnej zostały przedstawione i omówione GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ OŚRODKA:

*Prawidłowo funkcjonująca rodzina.
*Inwestycja w dzieci i młodzież.
*Wspieranie aktywności społecznej i zawodowej beneficjentów Ośrodka.
*Wzmacnianie integracji społecznej.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna.

Dzieci ze świetlic środowiskowych w Łysakowie i Rozdrożu pod opieką Wychowawców przedstawiły bardzo wzruszający montaż słowno-muzyczny dot. problemów społecznych.

Kolejną niespodzianką dla zaproszonych gości był krótki skecz kabaretowy przygotowany przez pracownice Ośrodka pt. „Dzień z życia MOPS, czyli Aniołki Charliego”.

W kolejnej części spotkania podsumowano Kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Kampanię w Gminie koordynował MOPS, a realizowały Szkoły Podstawowe z terenu miasta i gminy, gimnazja oraz świetlice znajdujące się w strukturze Ośrodka.

Na koniec nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie Statuetki Laureatowi konkursu organizowanego pod honorowym patronatem Burmistrza Nidzicy „Człowiek Integracji Społecznej”. Tytuł Człowieka Integracji Społecznej został przyznany Pani Teresie Kańczykowskiej.

 • DSC06502
 • DSC06504
 • DSC06505
 • DSC06511
 • DSC06512
 • DSC06514
 • DSC06515
 • DSC06516
 • DSC06517
 • DSC06518
 • DSC06521
 • DSC06523