MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

Już od czterech lat jest organizatorem konkursu

o nadanie tytułu

„CZŁOWIEK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

Patronat honorowy nad konkursem obejmuje Burmistrz Nidzicy.

Tytuł „Człowiek integracji społecznej” przyznawany jest osobom fizycznym i prawnym za:

a)  aktywną postawę i przedsiębiorczość  w działaniach integrujących społeczeństwo ;

b)  aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;

c)  przyczynianie się do zmniejszenia dystansów pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi;

d)  wyjątkowe osiągnięcia w działaniach na rzecz pomocy społecznej;

e)  działania społeczne lub zawodowe, które mogą stać się wzorem postępowania dla innych osób.

Skład Kapituły Konkursu:

Marek Kierzkowski - Rada Miejska
Małgorzata Sawicka- Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Sportu
Lilla Olszewska - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Wojciech Stępień- Komenda Powiatowa Policji
Jadwiga Węgierska- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Uroczyste nadanie tytułu oraz wręczenie statuetki następuje corocznie  w listopadzie, podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

Tytułu Człowieka Integracji Społecznej został przyznany:

- w 2010 roku Panu Kazimierzowi Łapa

- w 2011 roku Pani Barbarze Margol

- w 2012 roku Księdzu Krzysztofowi Kuleszo

- w 2013 roku Księdzu Andrzejowi Midura

- w 2014 roku Pani Teresie Kańczykowskiej

- w 2015 roku Pani Krystynie Łapa

 

 

Człowiek dopiero wtedy jest  w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać”

 

Kard. Stefan Wyszyński

 

  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015