Można żyć inaczej

włącz . Opublikowano w Aktualności i wydarzenia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że  realizuje projekt pn.„Można żyć inaczej”, na który pozyskał dofinansowanie z MRPiPS w ramach programu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” . 

W związku z  tym, zapraszamy Państwa do korzystania z nieodpłatnego wsparcia specjalistycznego: psychologicznego, psychiatrycznego oraz terapeutycznego.
Specjaliści przyjmują:
Psycholog: dwa razy w miesiącu (czwartki)
Psychiatra: raz w miesiącu (piątki)
Terapeuta: cztery razy w miesiącu (środy)

Osoby zainteresowane poradnictwem mogą dokonywać zapisów osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. Kolejowej 5 w Nidzicy lub telefonicznie pod nr tel. (89) 625 29 14