WYKAZ TELEFONÓW W MOPS
STANOWISKO PRACY IMIĘ I NAZWISKO TELEFON/fax
Dyrektor MOPS Danuta Kamińska 89 752 75 32
89 625 29 14 wew. 19
PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA
Stanowisko pracy ds. administracyjnych Dorota Mikłaszewicz 89 625 29 14
KASA
Stanowisko pracy ds. finansowych/ Kasjer Marzanna Kowalczyk 89 625 29 14
DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
Kierownik działu Agnieszka Szemplińska 89 752 75 34
89 625 29 14 wew.17
Rejon I pracy socjalnej Katarzyna Kowala 89 752 75 22
89 625 29 14 wew.22
Rejon II pracy socjalnej Maria Isko
w zastępstwie Agnieszki Kowalik
89 752 75 22
89 625 29 14 wew. 22
Rejon III pracy socjalnej Edyta Misztal 89 752 75 26
89 625 29 14 wew. 26
Rejon IV pracy socjalnej Maria Adamus-Szcześniak 89 752 75 22
89 625 29 14 wew. 22
Rejon V pracy socjalnej Danuta Gawryś 89 752 75 38
89 625 29 14 wew.14
Rejon VI pracy socjalnej Anna Gołębiewska 89 752 75 26
89 625 29 14 wew.26
Rejon VII pracy socjalnej Klaudia Rzepczyńska 89 752 75 27
89 625 29 14 wew.27
Rejon VIII pracy socjalnej Anna Okraska 89 752 75 27
89 625 29 14 wew. 27
Rejon IX pracy socjalnej Agnieszka Bagińska 89 752 75 38
89 625 29 14 wew. 14
Rejon X pracy socjalnej Maria Schodzińska 89 752 75 31
89 625 29 14 wew.31
Rejon XI pracy socjalnej Eliza Dobies 89 752 75 31
89 625 29 14 wew.31
Asystent Rodziny Zofia Sokołowa 89 752 75 33
89 625 29 14 wew. 33
Stanowisko pracy ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych Katarzyna Cichocka 89 752 75 21
89 625 29 14 wew.21
Stanowisko pracy w mieszkaniach chronionych Agnieszka Siekierska 501 102 304
DZIAŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ
Kierownik działu Magdalena Bruździak 89 752 75 20
89 625 29 14 wew.20
Stanowisko pracy ds. terapii zajęciowej, pracownik socjalny Marzena Dębska 89 752 75 20
89 625 29 14 wew.20
Intendent – magazynier Julita Hinburg 89 752 75 20
89 625 29 14 wew.20
Stanowisko pracy z dziećmi Agnieszka Siekierska 89 752 75 41
89 625 29 14 wew.18
Stanowisko pracy z dziećmi Aleksandra Słodkowska 89 752 75 41
89 625 29 14 wew.18
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Kierownik Działu Katarzyna Kocińska Tel/fax 89 625 26 79
89 625 29 14 wew. 30
Stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych Dorota Winnowska 89 752 75 29
89 625 29 14 wew. 29
Stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych Justyna Osicka 89 752 75 29
89 625 29 14 wew. 29
Stanowisko pracy ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych Małgorzata Kościjańczuk 89 752 75 24
89 625 29 14 wew. 24
Stanowisko pracy ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych Małgorzata Bukowska 89 752 75 24
89 625 29 14 wew. 24
Stanowisko pracy ds. świadczeń wychowawczych Aneta Majewska 89 752 75 35
89 625 29 14 wew. 35
Stanowisko pracy ds. świadczeń wychowawczych Joanna Kowalczyk 89 752 75 35
89 625 29 14 wew. 35
DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Kierownik działu Barbara Kucharska 89 752 75 34
89 625 29 14 wew. 17
Stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadr, BHP, PPOŻ. Sławomir Paliński 89 752 75 30
89 625 29 14 wew.12
Stanowisko pracy ds. administracyjno-gospodarczych Danuta Maluchnik 89 752 75 37
89 625 29 14 wew. 13
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Stanowisko pracy ds. Profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii/
Stanowisko pracy w KIS
Jadwiga Węgierska 89 752 75 25
89 625 29 14 wew. 25
Stanowisko pracy ds. biurowych Jan Bartkowski 89 752 75 25
89 625 29 14 wew. 25
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
Główna księgowa Iwona Dzierzęcka 89 752 75 36
89 625 29 14 wew. 15
Stanowisko pracy ds. finansowych Magdalena Wróbel 89 752 75 23
89 625 29 14 wew 23
Stanowisko pracy ds. finansowych Monika Żebrowska 89 752 75 23
89 625 29 14 wew 23
Stanowisko pracy ds. finansowych/ płace Aneta Bandurska 89 752 75 30
89 625 29 14 wew.12
Stanowisko pracy ds. finansowych Małgorzata Chudziak 89 752 75 23
89 625 29 14 wew. 23
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY
Stanowisko pracy ds. informatyczno-administracyjnych Paweł Żelazny 89 752 75 21
89 625 29 14 wew. 21

UWAGA

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pt. "Wspieraj Seniora".

Program "Wspieraj Seniora"

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii, może zadzwonić na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11, uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów i zgłosić swoją prośbę o pomoc.

Prośba ta zostanie przekazana do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Usługa wsparcia ma polegać na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej oraz leki.

Koszty zakupów pokrywa senior.

Dyrektor MOPS
Danuta Kamińska

SZANOWNI PAŃSTWO

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Nidzica w celu ograniczenia ryzyka zakażeniem wirusem, informuję, iż od dnia 26.10.2020 do odwołania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy zostaje zamknięty dla Petentów (pracownicy pracują w trybie wewnętrznym i zdalnym).
Proszę ograniczyć wizyty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nidzicy do niezbędnego minimum - wizytę wcześniej umówić telefonicznie.

W sprawach pilnych proszę o kontakt:
Centrala główna 089-625-29-14

Sprawy związane z pomocą społeczną:
606 455 576
512 127 767

Fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne:
797 572 950

Sprawy administracyjne, kadrowe, księgowe:
516 483 909

Sprawy związane z działalnością dziennego domu i dla seniorów:
501 102 404

Dyrektor Ośrodka:
660 710 815

Z poważaniem
Dyrektor MOPS
Danuta Kamińska

TELEFON ZAUFANIA AKTYWNIE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

Co teraz najważniejsze w czasie pandemii koronawirusa? Czy nie życzliwość, dobre słowo, zrozumienie? I koniecznie empatia, czyli umiejętność wczuwania się w sytuację drugiego człowieka. By dawać wsparcie, uspokojenie. Bo panika byłaby najgorszą rzeczą jaka mogłaby się nam przytrafić.

Olsztyński Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” (TEL. 89/19 288 ORAZ 89/527 00 00) PRACUJE CAŁY CZAS 24 H, 7 DNI W TYGODNIU.

80 doskonale przygotowanych, wyszkolonych osób. Przez całą dobę wykręcając podane numery spotkamy przyjazny głos: „Słucham telefon zaufania...”, terapię słuchania, bezinteresowną przyjaźń i życzliwość. Tak jest od ponad 45 lat. Mimo tego, że niektórzy dyżurni postanowili się wycofać czasowo z wolontariatu, jesteśmy ciągle na linii.

„Nikt nie jest wyspą, całkowicie zdaną na siebie…”-to nasze motto. Nikogo nie zostawimy. Czas rozmowy, kontaktu nie jest limitowany. Dostaniecie tyle ciepła, ile Wam konieczne by poczuć, że sama lub sam nie zmagam się z tym zagrożeniem. I własnym strachem. Razem łatwiej go pokonać. I uwierzyć, że z tego wyjdziemy. Bo przecież żadna
epidemia nie jest wieczna. Nikogo nie oceniamy, każdy może liczyć na naszą tolerancję i szacunek. Rozmawiamy przede wszystkim po naszych uczuciach, emocjach, co w danej chwili przeżywamy. Ale wtedy, gdy trzeba przekazujemy adresy, kontakty do specjalistów czy wyspecjalizowanych instytucji. Blisko pracujemy z linią 112, olsztyńskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
Wielu dzwoniących chce porozmawiać o swoim niepokoju, obawach, o koronawirusie. Bardzo tego potrzebują w tym okresie, który dotknął nas wszystkich bez wyjątku. Tak, wielokrotnie słyszymy w słuchawce;
„Jak dobrze, że jesteście…”.

„Jeśli chcesz się wygadać…zadzwoń”.

ANDRZEJ DRAMIŃSKI/RZECZNIK PRASOWY

OLSZTYŃSKI TELEFON ZAUFANIA „ANONIMOWY PRZYJACIEL”.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO ROZPOWSZECHNIENIA POWYŻSZEJ INFORMACJI WŚRÓD ŚRODOWISK SENIORSKICH!!!

KONTA RODZINNE NIEPODLEGAJĄCE EGZEKUCJI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że nowelizacja ustawy prawo bankowe (Dz. U. z 2017r., poz. 1876 z póź. zm.) wprowadziła możliwość założenia konta rodzinnego.

Beneficjenci tut. Ośrodka mogą otwierać w bankach rachunki rodzinne, które są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji ( w tym opłat za używanie kart w bankomatach wskazanych przez bank). Na rachunek rodzinny mogą być wypłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji tj:

-świadczenia rodzinne z dodatkami,
-świadczeni wychowawcze 500+,
-świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
-świadczenia z pomocy społecznej.

Właścicielem konta może być tylko jedna osoba (świadczeniobiorca). Na konto rodzinne mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące z wyżej wymienionych świadczeń.Konta rodzinne można założyć w dowolnym banku komercyjnym w Polsce.

Warunkiem otworzenia rachunku rodzinnego w banku jest przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez MOPS zawierającego numer rachunku bankowego, z którego świadczenia są wypłacane. W przypadku korzystania z różnych form pomocy w banku przedkłada się jedno zaświadczenie.