KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nidzicy stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie:

  • zaleca się kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nidzicy przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej,

  • bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że do Ośrodka są wpuszczani wyłącznie przez osobę obsługującą punkt obsługi interesanta.

  • celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu. Rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie telefoniczne lub mailowe terminy wizyty w Ośrodku.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do poszczególnych działów Ośrodka dostępne na stronie http://nidzica-mops.bip-wm.pl/public/.
Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Ośrodku .

Dziękuję za wyrozumiałość.
O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej http://nidzica-mops.bip-wm.pl/public

Dyrektor MOPS
Danuta Kamińska

Podsumowanie realizacji - Podprogram 2019

Parafia pw. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy w miesiącu wrzesień 2020 roku zakończyła realizację Podprogramu 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały artykuły warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze oraz dania gotowe:

1) groszek z marchewką,

2) fasolę białą,

3) koncentrat pomidorowy,

4) buraczki wiórki,

5) powidła śliwkowe,

6) makaron jajeczny,

7) makaron kukurydziany bezglutenowy,

8) ryż biały,

9) kaszę gryczaną,

10) herbatniki maślane,

11) mleko,

12) ser podpuszczkowy dojrzewający,

13) szynkę drobiową,

14) pasztet wieprzowy,

15) filet z makreli w oleju,

16) cukier biały,

17) olej rzepakowy,

18) gołąbki w sosie pomidorowym

W ramach realizacji Podprogramu 2019:

  • żywność odebrało 625 osób potrzebujących;

  • wydano osobom potrzebującym 19 383,40 ton żywności;

  • wydano osobom potrzebującym 3696 paczek żywnościowych;

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników/czki działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego.

Działania te były realizowane w formie warsztatów, przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu zapobiegania marnowaniu żywności.

Koordynator parafialny POPŻ

Dyrektor MOPS
Danuta Kamińska

OGŁOSZENIE

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) informuję, że  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy zostaje otwarty dla interesantów.
Jednocześnie należy w dalszym ciągu zachować reżim sanitarny, tj. osoby przychodzące do Ośrodka w Nidzicy powinny :

  • mieć założoną maseczkę ochronną;
  • zdezynfekować ręce płynem, który znajduje się przy drzwiach wejściowych;
  • zachować odstęp między pracownikami i innymi interesantami co najmniej 1,5 - 2 m.

Ponadto dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym  samym  czasie,  w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.
Osoby, których sprawy nie wymagają osobistej wizyty w Ośrodku  proszone są o korzystanie w dalszym ciągu z systemów teleinformatycznych: e-mail, EPUAP, telefonicznie.

Dyrektor MOPS
Danuta Kamińska

ZASADY OBSŁUGI W MOPS NIDZICA

Na czas pandemii wstrzymana zostaje bezpośrednia obsługa klientów w budynku Ośrodka przy ul. Kolejowej 5 , 13-100 Nidzica.
W sprawach wyjątkowych, w których bezpośrednia obsługa klienta jest niezbędna, uruchomiony jest Tymczasowy Punkt Obsługi Interesanta w budynku MOPS przy ul. Kolejowej 5, (wejście od strony parkingu). Obowiązuje rejestracja telefoniczna. Jednocześnie prosimy o załatwianie spraw samodzielnie bez osób towarzyszących z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Ograniczenia w bezpośredniej obsłudze nie zwalniają z obowiązku niezwłocznego powiadamiania Ośrodka o zmianach sytuacji rodzinnej lub dochodowej oraz innych okolicznościach mogących mieć wpływ na prawo do pobieranych świadczeń.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy rekomenduje kontakt z pracownikami Ośrodka: - drogą telefoniczną /89/ 625 29 14, /89/ 625 26 79 lub mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Załatwianie spraw urzędowych z wykorzystaniem dostępnych elektronicznych narzędzi, takich jak: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e- PUAP), e-mail- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pocztą tradycyjną.
Wnioski należy przesyłać drogą listową lub elektroniczną (empatia.mpips.gov.pl , epuap.gov.pl). Formularze są dostępne na stronie internetowej Ośrodka. Wyjaśnienia co do wymaganych załączników można uzyskać telefonicznie;
Korespondencję, w tym wnioski o świadczenia, można również wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem głównym do budynku MOPS.
Osobom starszym lub z obniżoną odpornością zaleca się nieopuszczanie mieszkania i załatwianie spraw za pośrednictwem członków rodziny, gdy nie jest możliwe załatwienie sprawy drogą telefoniczną, elektroniczną lub listownie.

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Szanowni Państwo! W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa o nazwie COVID-19, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem, informujemy, iż w miesiącu kwietniu 2020r wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowana będzie wyłącznie na konta bankowe wskazane przez wnioskodawców oraz przekazem pocztowym na wskazany przez wnioskodawcę adres zamieszkania w dniu 20-04-2020r.