Wynagrodzenie dla opiekuna

Wynagrodzenie dla opiekuna

Super User włącz . Opublikowano w Jak załatwić sprawę

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 Ustawy o Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczane w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.
Udzielenie wyżej wymienionego świadczenia nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej (art. 5a Ustawy).