Składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych

Składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych.

Super User włącz . Opublikowano w Jak załatwić sprawę

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Osobie, która pozbawiona jest ubezpieczenia zdrowotnego i z uzasadnionych powodów nie może uzyskać w/w świadczenia w innych instytucjach MOPS może przyznać świadczenie w formie składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych na okres 90 dni. Warunkiem uzyskania w/w świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego określonego w Ustawie o Pomocy Społecznej.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się w siedzibie Ośrodka u pracownika socjalnego z danego rejonu. Informacji o niezbędnych załącznikach udzielają pracownicy socjalni Ośrodka.