Strona główna

Polacy piją coraz więcej

Super User włącz . Opublikowano w Uncategorised

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Nadmiernym spożywaniem alkoholu, a szczególnie kobiet w ciąży zaniepokoił się Rzecznik Praw Dziecka- Marek Michalak, który w swoim piśmie do Prezydenta RP pisze „…istnieje konieczność podjęcia działań dla zabezpieczenia dziecka przed negatywnymi konsekwencjami zachowań podejmowanych przez kobiety w ciąży, polegających na piciu alkoholu, zażywaniu narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, które powodują trwałe uszkodzenia płodu”.

Rzecznik złożył Prezydentowi projekt ustawy, który ma na celu ochronę dobra dziecka nieurodzonego. Projekt ten przewiduje m.in., że kobieta będąca w ciąży, która działa na szkodę swojego dziecka poprzez spożywanie alkoholu, narkotyków czy innych środków, mogłaby zostać skierowana przez sąd na leczenie szpitalne. Istotne jest, że proponowana regulacja prawna kładzie nacisk na sprawność i szybkość postępowania.

Rzecznik przypomina, że spożycie alkoholu przez ciężarną może spowodować: anomalie rozwojowe, zaburzenia funkcjonowania, opóźnienia wewnątrzmacicznego wzrostu, a nawet śmierć dziecka. U kobiet, które piją alkohol w czasie ciąży znacznie częściej występują przedwczesne porody i poronienia. Nie ma dawki alkoholu, którą kobieta może wypić w ciąży bez ryzyka, że nie wyrządzi to szkody jej dziecku. (http://brdb.gov.pl)

PARPA szacuje, że co roku w Polsce rodzi się około 9 tyś. Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi powstałymi w wyniku kontaktu z alkoholem w czasie życia płodowego.

Zaniepokojony jest także Kościół

Problem nadużywania alkoholu przez społeczeństwo dostrzega również Kościół. W sierpniu ubiegłego roku przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości bp Tadeusz Bronakowski wystosował apel, w którym podkreślał, że „Polacy nie chcą przyjąć do wiadomości, że alkohol etylowy zarówno w mocnych napojach, jak i w słabszych, takich jak piwo, ma moc zabierać życie nie tylko pojedynczych osób, ale unicestwiać całe narody. Stwierdzenie, że w Polsce „starsi toną w morzu wódki, a dzieci i młodzież w morzu piwa”, jest w pełni adekwatne do rzeczywistości”.

Dodał, że ogromnym skandalem jest wielka dostępność alkoholu oraz jego reklama. „W konsekwencji, w Polsce wciąż wzrasta spożycie alkoholu. Wielu Polaków uważa, że alkohol jest takim samym produktem spożywczym jak każdy inny i jego sprzedaż nie wymaga specjalnych ograniczeń. Z takimi poglądami stajemy się jednym z najbardziej proalkoholowych społeczeństw w Europie. Ponad 2 tysiące godzin reklam alkoholu rocznie robi swoje. Przyzwolenie na nadmierne spożywanie alkoholu, towarzyski przymus picia i alkoholowa mentalność, to najpoważniejsze problemy, z którymi nasz Naród musi odważnie się zmierzyć, jeśli chce ocalić swoją tożsamość i przetrwać” – zaznaczył przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Podkreślił także, że tysiące Polaków i ich rodzin cierpi przez alkohol. „Tylko w ciągu jednego dnia wokół nas ma miejsce bezmiar ludzkich tragedii, często ukrywanych, które mają jedno źródło – nadużywanie alkoholu. Mamy na myśli przemoc domową, wypadki samochodowe spowodowane przez pijanych kierowców, nieodwracalne wady wrodzone dzieci, których matki piły alkohol podczas ciąży, zgony spowodowane chorobami wywołanymi przez nadużywanie alkoholu, gwałty pod wpływem alkoholu, rozwody, zniszczoną młodość i życie” – napisał bp Bronakowski.

W ubiegłym roku Kościół był organizatorem Narodowego Kongresu Trzeźwości, który składał się z dwóch etapów- pierwszym była pielgrzymka na Jasną Górę, która odbyła się w czerwcu. Drugim była trzydniowa sesja na UKSW w Warszawie zatytułowana: „Rola państwa i samorządów w służbie trzeźwości narodu”.

Główne punkty przesłania Kongresu to: Całkowita abstynencja kobiet w ciąży, wychowanie oraz edukacja dzieci i młodzieży w kulturze trzeźwości, a także zakaz reklamy napojów alkoholowych podobny do tego, który od lat obowiązuje w Polsce w przypadku wyrobów tytoniowych i cieszy się poparciem społecznym.

Problem alkoholizmu istnieje w naszej gminie

Alkoholizm to bardzo poważna choroba, na którą chorują ludzie bez względu na wiek, status społeczny, materialny czy wykształcenie- mówi Danuta Kamińska, Dyrektor nidzickiego MOPS.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy na co dzień pracują nie tylko z osobami uzależnionymi ale przede wszystkim z ich rodzinami. Z powodu alkoholizmu, w I półroczu br. Ośrodek udzielił pomocy 42 osobom, w których rodzinach było 95 osób. Należy zwrócić uwagę, że system wykazał tylko 42 osoby, gdyż bierze pod uwagę 3 główne powody, które w wywiadzie zaznaczył pracownik socjalny i z powodu których została przyznana pomoc. Powodów przyznania pomocy może być jednak znacznie więcej niż trzy i niestety bardzo często jest to właśnie alkoholizm.

Z perspektywy pracowników MOPS widzimy jak wiele osób i rodzin boryka się z problemem alkoholowym.

Osobę uzależnioną staramy się odpowiednio motywować aby podjęła się leczenia/terapii, kierujemy do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy Poradni Uzależnień. W pierwszej kolejności osoba uzależniona musi podjąć się leczenia odwykowego aby można było z nią pracować na innych płaszczyznach. Większym wsparciem natomiast obejmujemy rodziny, dzieci osób uzależnionych.

To ciężkie brzemię jakie noszą rodziny osób uzależnionych wpływa bardzo silnie na ich funkcjonowanie w życiu codziennym. Odgrywa olbrzymią rolę w pełnieniu wszelkich ról społecznych, czy to roli matki, dziecka, ucznia, rówieśnika szkolnego, koleżanki, żony itd. Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci.

Niestety zdarza się coraz częściej, że piją również kobiety w ciąży czy młode matki.

Chciałam jeszcze zwrócić uwagę, że nie wszyscy mieszkańcy gminy, którzy mają problem z alkoholem trafiają do naszego Ośrodka. I możemy sobie wszyscy wyobrazić, że takich osób w naszej gminie jest niemało- mówi Danuta Kamińska.

ZACZYNA SIĘ NIEWINNIE- Musimy być ostrożni

Najpierw pijemy towarzysko, okazjonalnie. Ale odkrywamy odurzające właściwości alkoholu, dzięki którym redukujemy napięcie, zmęczenie, możemy zapomnieć o problemach i troskach. W ten sposób uzależniamy się emocjonalnie i sytuacyjnie od alkoholu. Z czasem napoje alkoholowe przestają być rożnymi, smakowo przyjemnymi trunkami, stając się potrzebnymi środkami, dzięki którym możemy na chwile "oderwać się od życia". Zaczynamy szukać okazji do picia i pijemy częściej.

Jak to wygląda później, każdy z nas wie...widział, doświadczył, słyszał, zaobserwował- czy to u siebie w rodzinie, czy u znajomych, sąsiadów itd.

CO DALEJ JEŚLI JEST TAKI PROBLEM?

Przy leczeniu uzależnienia, bardzo ważne jest też wsparcie osób najbliższych. Jednak wsparcie to nie polega na głaskaniu po głowie osoby uzależnionej, czy udawaniu, że nic się nie dzieje- bo co powiedzą sąsiedzi, co inni pomyślą o naszej rodzinie, na przymykaniu oka, na usprawiedliwianiu nałogu. Jeżeli chcemy pomóc bliskim przestać pić, musimy być konsekwentni a wręcz bezwzględni. To dla DOBRA osoby uzależnionej i dla naszego DOBRA. Hipokryzja przynosi tu odwrotny skutek.

Jeżeli jednak nie udaje nam się zmotywować do podjęcia leczenia osoby uzależnionej to zawsze możemy ją do tego „zmusić”. Słowo „zmusić” celowo jest w cudzysłowie bo tak naprawdę jeżeli chory człowiek sam nie zechce wyzdrowieć i podjąć się leczenia to na siłę go nie uzdrowimy. Istnieje jednak szansa, że tzw. „procedura przymusowego leczenia” przyniesie pożądany skutek. Niektórzy uzależnieni są karni, inni potrzebują tak zwanego „bata nad sobą” żeby w efekcie samemu dojrzeć do mądrych decyzji.

W nidzickim MOPS, przy ul. Kolejowej 5, swoją siedzibę ma GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, która przyjmuje wnioski o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, obsługuje osoby, które chcą zgłosić problem alkoholowy i uzyskać pomoc.

Najlepiej jest, gdy osoba zgłaszająca problem to członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna. Wniosek o leczenie mogą zgłosić też inne instytucje, takie jak MOPS czy Policja. Oczywiście również sama osoba uzależniona, z własnej inicjatywy może przyjść do Gminnej Komisji po pomoc lub poradę w sprawie podjęcia leczenia

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na leczenie odwykowe można skierować osoby, które w związku ze swoją chorobą alkoholową:

- powodują rozkład życia rodzinnego,

- powodują demoralizację nieletnich,

- systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,

- uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny.

Wszelkie informacje na temat Komisji a także wniosek do pobrania można znaleźć na Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka oraz w jego siedzibie.

Nie wszyscy wiedzą, że w Gminie działa Stowarzyszenie abstynenckie

Zachęcamy Państwa również do kontaktu ze Stowarzyszeniem Rodzin Absytenckich NIDA, w którym może się odnaleźć nie tylko „trzeźwy alkoholik”, ale także niepijący członek rodziny, tzw. osoba współuzalezniona. Ośrodek od wielu, wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem. Niedawno zmienił się w Stowarzyszeniu skład Zarządu.

Jednym z zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień jest „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych”. Ośrodek ponosi opłaty związane z wynajmem lokalu stanowiącego siedzibę Stowarzyszenia i miejsce spotkań niepijących alkoholików, współfinansuje mitingi AA czy inne spotkania tzw. trzeźwościowe dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin.

Trzeba edukować już najmłodszych, pokazywać Im alternatywy dla spożywania alkoholu

Bardzo ważne jest kształtowanie postaw abstynenckich już u najmłodszych członków naszego społeczeństwa. Dlatego Ośrodek finansuje ze środków Programu działalność profilaktyczną skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzi, np. w szkołach.

Ze środków Gminnego Programu prowadzonych i utrzymywanych jest także 15 gminnych

świetlic (12 środowiskowych i 3 socjoterapeutyczne)

 

  • z1
  • z2

Nie dawajmy osobom bezdomnym pieniędzy na alkohol

Korzystając z okazji prosimy Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, uzależnione od alkoholu. W okresie jesienno-zimowym następują znaczne spadki temperatur, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia osób.

Szanowni Państwo, jeśli chcemy pomagać osobom bezdomnym, róbmy to w sposób świadomy i mądry. Nie dawajmy pieniędzy osobom bezdomnym. Jeżeli ktoś prosi o pieniądze na żywność, to kupmy mu żywność. Wówczas będziemy mieć pewność, że nasze pieniądze nie zostały przeznaczone na alkohol.

W naszej Gminie odpowiednie służby i instytucje zajmują się osobami bezdomnymi. MOPS w Nidzicy ma zawarte Porozumienia ze Stowarzyszeniami, które prowadzą Domy dla Osób Bezdomnych. Kierujemy tam bezdomnych z naszej gminy- mają tam zapewnione warunki do codziennego funkcjonowania. Jednak wymogiem pobytu w takim Domu jest zakaz spożywania alkoholu. I tu zaczyna się problem, gdyż nie każda z osób chce przestrzegać tych zasad. Niektórzy porzucają „Domy” i wracają do Nidzicy, koczując gdzie się da i żebrząc od mieszkańców pieniądze na alkohol. Niektórzy ludzie nie dają tych pieniędzy, a inni owszem. Za te pieniądze bezdomni kupują sobie alkohol. I tak to błędne koło trwa. A dla nas jest to duży problem, bo nie łatwo jest zapewnić bezpieczeństwo, ochronić zdrowie i życie osób pijanych, nieświadomych tego, że w każdej chwili mogą np. zamarznąć.

Jeżeli jesteście Państwo zaniepokojeni sytuacją konkretnej osoby bezdomnej to poniżej przedstawiamy wykaz instytucji z którymi możecie Państwo skontaktować się w tej sprawie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5 – Tel. 89 625 29 14 /wydawanie gorących posiłków, możliwość z korzystania z kąpieli, wyprania rzeczy/

Polski Czerwony Krzyż w Nidzicy, ul. Kolejowa 5 – Tel. 89 625 31 41 / wydawanie żywności oraz odzieży/

Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy, ul. Mickiewicza 17 – Tel. 89 625 02 00

Straż Miejska w Nidzicy Pl. Wolności 1 – Tel. 89 625 29 15

Całodobowa bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych –  800 165 320

Pamiętajcie Państwo, jeżeli macie jakiekolwiek problemy, dylematy, wątpliwości czy pytania związane z uzależnieniem bliższej czy dalszej osoby, chętnie Państwu pomożemy. Udzielimy stosownych informacji, pokierujemy w odpowiednie miejsca, pomożemy rozwiać wątpliwości, wesprzemy. Zapraszamy do siebie. Spróbujemy wspólnie, dyskretnie rozwiązać ten problem.

Info: MOPS w Nidzicy