Człowiek Integracji Społecznej

10 edycja konkursu "Człowiek Integracji Społecznej"

Super User włącz . Opublikowano w Człowiek Integracji Społecznej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

ogłasza X edycję konkursu

o nadanie tytułu

CZŁOWIEKA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

Patronat honorowy nad konkursem obejmuje Burmistrz Nidzicy.

Tytuł „Człowiek integracji społecznej” przyznawany jest osobom fizycznym
i prawnym za:

a) aktywną postawę i przedsiębiorczość w działaniach integrujących
społeczeństwo ;

b) aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;

c) przyczynianie się do zmniejszenia dystansów pomiędzy poszczególnymi
grupami społecznymi;

d) wyjątkowe osiągnięcia w działaniach na rzecz pomocy społecznej;

e) działania społeczne lub zawodowe, które mogą stać się wzorem
postępowania dla innych osób.

Regulamin konkursu oraz wniosek o nadanie tytułu wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.mops.nidzica.pl oraz w sekretariacie MOPS przy ul. Kolejowej 5.

Zgłoszenia można dostarczać do 31 października 2019 r. do godz. 15.00

Uroczyste nadanie tytułu oraz wręczenie statuetki nastąpi w Kinie Wenus w Nidzicy podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego – w dniu 22 listopada br. o godz. 11.00.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW.

Każdy ma coś, co może dać innym”

Barbara Bush

Danuta Kamińska

Dyrektor

MOPS w Nidzicy

Załączniki:

Regulamin
Wniosek
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

IX edycja - Człowiek Integracji Społecznej

Super User włącz . Opublikowano w Człowiek Integracji Społecznej

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY
ogłasza IX edycję konkursu
o nadanie tytułu
„CZŁOWIEKA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

Patronat honorowy nad konkursem obejmuje Burmistrz Nidzicy.

Tytuł „Człowiek integracji społecznej” przyznawany jest osobom fizycznym
i prawnym za:

 • aktywną postawę i przedsiębiorczość w działaniach integrujących
  społeczeństwo ;
 • aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;
 • przyczynianie się do zmniejszenia dystansów pomiędzy poszczególnymi
  grupami społecznymi;
 • wyjątkowe osiągnięcia w działaniach na rzecz pomocy społecznej;
 • działania społeczne lub zawodowe, które mogą stać się wzorem
  postępowania dla innych osób.

Regulamin konkursu oraz wniosek o nadanie tytułu wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.mops.nidzica.pl oraz w sekretariacie MOPS przy ul. Kolejowej 5.

Zgłoszenia można dostarczać do 31 października 2018 r. do godz. 15.00

Uroczyste nadanie tytułu oraz wręczenie statuetki nastąpi w Sali Rycerskiej Zamku w Nidzicy podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego- 23 listopada br. o godz. 10.00.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW.

„Każdy ma coś, co może dać innym”
Barbara Bush

Regilamin konkursu
Zgoda na pryetwaryanie danzch osobowych
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Danuta Kamińska
Dyrektor
MOPS w Nidzicy

VIII edycja - Człowiek Integracji Społecznej

Super User włącz . Opublikowano w Człowiek Integracji Społecznej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

ogłasza VIII edycję konkursu

o nadanie tytułu

CZŁOWIEKA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

Patronat honorowy nad konkursem obejmuje Burmistrz Nidzicy.

Tytuł „Człowiek integracji społecznej” przyznawany jest osobom fizycznym
i prawnym za:

a) aktywną postawę i przedsiębiorczość w działaniach integrujących
społeczeństwo ;

b) aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;

c) przyczynianie się do zmniejszenia dystansów pomiędzy poszczególnymi
grupami społecznymi;

d) wyjątkowe osiągnięcia w działaniach na rzecz pomocy społecznej;

e) działania społeczne lub zawodowe, które mogą stać się wzorem
postępowania dla innych osób.

Regulamin konkursu oraz wniosek o nadanie tytułu wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.mops.nidzica.pl oraz w sekretariacie MOPS przy ul. Kolejowej 5.

Zgłoszenia można dostarczać do 31 października 2017 r. do godz. 15.00

Uroczyste nadanie tytułu oraz wręczenie statuetki nastąpi w Sali Rycerskiej Zamku w Nidzicy podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego- 24 listopada br. o godz. 12.00.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW.

Każdy ma coś, co może dać innym”

Barbara Bush

 

Regulamin Konkursu

Wniosek o przyznanie tytułu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 

 

Danuta Kamińska

Dyrektor

MOPS w Nidzicy

Człowiek Integracji Społecznej

Super User włącz . Opublikowano w Człowiek Integracji Społecznej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

Już od czterech lat jest organizatorem konkursu

o nadanie tytułu

„CZŁOWIEK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

Patronat honorowy nad konkursem obejmuje Burmistrz Nidzicy.

Tytuł „Człowiek integracji społecznej” przyznawany jest osobom fizycznym i prawnym za:

a)  aktywną postawę i przedsiębiorczość  w działaniach integrujących społeczeństwo ;

b)  aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;

c)  przyczynianie się do zmniejszenia dystansów pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi;

d)  wyjątkowe osiągnięcia w działaniach na rzecz pomocy społecznej;

e)  działania społeczne lub zawodowe, które mogą stać się wzorem postępowania dla innych osób.

Skład Kapituły Konkursu:

Marek Kierzkowski - Rada Miejska
Małgorzata Sawicka- Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Sportu
Lilla Olszewska - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Wojciech Stępień- Komenda Powiatowa Policji
Jadwiga Węgierska- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Uroczyste nadanie tytułu oraz wręczenie statuetki następuje corocznie  w listopadzie, podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

Tytułu Człowieka Integracji Społecznej został przyznany:

- w 2010 roku Panu Kazimierzowi Łapa

- w 2011 roku Pani Barbarze Margol

- w 2012 roku Księdzu Krzysztofowi Kuleszo

- w 2013 roku Księdzu Andrzejowi Midura

- w 2014 roku Pani Teresie Kańczykowskiej

- w 2015 roku Pani Krystynie Łapa

 

 

Człowiek dopiero wtedy jest  w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać”

 

Kard. Stefan Wyszyński

 

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015