Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 089 625 29 14 adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. ; skrytki ePUAP: /mopsnidzica/SkrytkaESP.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) i c) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w związku z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i prowadzeniem rekrutacji pracowników – ogłoszenie o naborze nr ………………………….. w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Podanie danych osobowych w zakresie: imiona i nazwisko, data urodzenia, miejsce adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obligatoryjne w oparciu o Kodeks Pracy a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nidzicy adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: dokumentacja z naboru: zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt w MOPS w Nidzicy oraz, Zarządzeniem Nr 01/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy z dnia 23 stycznia 2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w MOPS w Nidzicy z późn. zm.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych naruszać będzie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1);

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów w związku z postępowaniami mogącymi się toczyć w zakresie ich właściwości