Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i wychowawcze

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica . Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 089 625 29 14 adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; skrytki ePUAP: /mopsnidzica/SkrytkaESP.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pzetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z Ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (art. 29) i/lub Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (art. 24) i/lub Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (art. 10) i/lub Ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (art. 10)

w celu postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z w/w ustaw.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nidzicy adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: od zebrania do czasu wskazanego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, tj. odpowiednio 10 lat.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i niepodlegania profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Informujemy, że odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie organy i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów w związku z postępowaniami mogącymi się toczyć w zakresie ich właściwości.

Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.