Strona główna

artakcja

W Warmińsko Mazurskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego uruchomiona jest  bramka sms dedykowana do przyjmowania zgłoszeń alarmowych od osób głuchych. Zgłoszenia od osób głuchych można przesyłać sms lub specjalnie zaprojektowaną aplikacją Deaf Help przeznaczoną na urządzenia mobilne.

Podstawowym celem stworzonego rozwiązania jest maksymalne uproszenie wprowadzania treści zgłoszenia przesyłanego przez osoby głuche. Pisanie, które często sprawia problem niesłyszącym, zastąpione zostało obrazami. Dzięki temu obsługa aplikacji staje się intuicyjnie prosta. Aplikacja Deaf Help dostępna jest dla każdego w sklepie Google Play, a pełna funkcjonalność tej aplikacji dostępna jest dla osób zarejestrowanych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

W aplikacji Deaf Help dostępnych jest 18 kategorii zdarzeń takich jak: „pożar”, „wypadek”, „cukrzyca”, „zgubiłem się”. Aby wysłać zgłoszenie należy wskazać kategorię zdarzenia, adres i ewentualne uwagi dotyczące zdarzenia.

Obecnie w bazie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie zarejestrowanych jest ponad 120 osób. Stworzona w naszym województwie aplikacja jest jedyną taką w Polsce.

deafhelp1

deafhelp

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia już 8 lipca 2019 roku rozpocznie rekrutację do VIII Edycji stypendiów akademickich na rok 2019/2020.

Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.

Stypendia w wysokości 5000zł. przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych na uczelniach akademickich.

Plakat FEJJ VIII Edycja V2 mały

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że  realizuje projekt pn.„Można żyć inaczej”, na który pozyskał dofinansowanie z MRPiPS w ramach programu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” . 

W związku z  tym, zapraszamy Państwa do korzystania z nieodpłatnego wsparcia specjalistycznego: psychologicznego, psychiatrycznego oraz terapeutycznego.
Specjaliści przyjmują:
Psycholog: dwa razy w miesiącu (czwartki)
Psychiatra: raz w miesiącu (piątki)
Terapeuta: cztery razy w miesiącu (środy)

Osoby zainteresowane poradnictwem mogą dokonywać zapisów osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. Kolejowej 5 w Nidzicy lub telefonicznie pod nr tel. (89) 625 29 14

O G Ł O S Z E N I E

5 lipca 2019r. do Nidzicy dotrze jeden z busów programu 500+, które jeżdżą po kraju, promując zasady pomocy finansowej dla rodzin. Planuje się, że pojazd będzie stał od godz. 08.30 w okolicach Urzędu Miejskiego w Nidzicy. Wszyscy zainteresowani będą mogli tam uzyskać niezbędne informacje na temat programu 500+, rozwiać swoje wątpliwości i zadać nurtujące pytania.