Strona główna

KONTA RODZINNE NIEPODLEGAJĄCE EGZEKUCJI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że nowelizacja ustawy prawo bankowe (Dz. U. z 2017r., poz. 1876 z póź. zm.) wprowadziła możliwość założenia konta rodzinnego.

Beneficjenci tut. Ośrodka mogą otwierać w bankach rachunki rodzinne, które są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji ( w tym opłat za używanie kart w bankomatach wskazanych przez bank). Na rachunek rodzinny mogą być wypłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji tj:

-świadczenia rodzinne z dodatkami,
-świadczeni wychowawcze 500+,
-świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
-świadczenia z pomocy społecznej.

Właścicielem konta może być tylko jedna osoba (świadczeniobiorca). Na konto rodzinne mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące z wyżej wymienionych świadczeń.Konta rodzinne można założyć w dowolnym banku komercyjnym w Polsce.

Warunkiem otworzenia rachunku rodzinnego w banku jest przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez MOPS zawierającego numer rachunku bankowego, z którego świadczenia są wypłacane. W przypadku korzystania z różnych form pomocy w banku przedkłada się jedno zaświadczenie.

Koronawirus - Informacje dla Mieszkańców

Szanowni Państwo, w związku z decyzjami Rządu RP wprowadzającymi radykalne środki w walce z koronawirusem oraz działaniami podjętymi przez Burmistrza Nidzicy podaję najważniejsze informacje dla Mieszkańców i osób przebywających na terenie Gminy Nidzica:

SZKOŁY

• W terminie 16 – 25 marca we wszystkich placówkach publicznych i niepublicznych (żłobki, przedszkola, szkoły) zostały odwołane zajęcia.
• Zgodnie z przyjętą specustawą dotyczącą koronawirusa rodzicom dzieci do lat ośmiu przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Aby go uzyskać wystarczy wypełnienie oświadczenia dostępnego na stronie ZUS-u i przekazanie go pracodawcy.
• Placówki oświatowe w dniach 16.03.2020r. – 25.03.2020r. są zamknięte, a dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele są proszeni o zachowanie kontaktu z uczniami i ich rodzicami w sposób zdalny tj. z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.
• Zamknięte zostają także sale gimnastyczne, boiska i place zabaw.
• Apeluję do Rodziców, by przestrzegali zasad kwarantanny i nie przebywali z dziećmi w większych skupiskach ludzi takich jak place i sale zabaw, obiekty sportowe i rekreacyjne, imprezy rodzinne.

KULTURA I SPORT

• Wszystkie wydarzenia kulturalne i sportowe organizowane przez Gminę Nidzica i gminne jednostki organizacyjne zostają odwołane.
• Zwracam się z apelem do wszystkich organizatorów o zastosowanie takich samych środków ostrożności i odwołanie wydarzeń oraz spotkań zaplanowanych w najbliższym terminie.
• Zamknięte dla odwiedzających zostają następujące instytucje: Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna, Nidzicki Ośrodek Kultury, Hala Sportowa.
• Zamknięte zostają miejskie place zabaw, boiska i zewnętrzne siłownie.
• Apeluję także o niekorzystanie z otwartych obiektów sportowych

MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY

• Apeluję do wszystkich Mieszkańców i Przedsiębiorców o włączenie się we wszystkie działania prewencyjne prowadzone na terenie gminy oraz przestrzeganie zaleceń wszystkich służb.
• Apeluję do osób starszych, chorych lub mających bardzo złe samopoczucie aby nie opuszczały domów, a o pomoc zwracały się do swoich bliskich, sąsiadów lub właściwych służb.
• Zwracam się z prośbą o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi pomocy, tak by nasi sąsiedzi, znajomi i bliscy nie zostali sami w obliczu trudnej dla wszystkich sytuacji.

URZĄD MIEJSKI I PODLEGŁE JEDNOSTKI

• Funkcjonowanie Urzędu zostało dostosowane do aktualnej sytuacji i objęte specjalnymi procedurami. Bardzo proszę o ograniczenie kontaktów bezpośrednich i załatwianie spraw telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem platformy ePUAP, a także o dokonywanie wpłat przelewami elektronicznymi. W przypadku zaistnienia konieczności osobistego załatwienia sprawy przyjęcie klienta odbywa się w holu wejścia głównego do Ratusza, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania. Podobne regulacje wprowadziły także podległe gminne jednostki i spółki.
• Najbliższa Sesja Rady Miejskiej odbędzie się bez udziału osób z zewnątrz, dla których dostępna będzie transmisja internetowa.
• Śluby cywilne udzielane będą jedynie w obecności pary młodej i świadków oraz rodziców.
• Bardzo prosimy o wyrozumiałość dla moich działań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa Klientom i Pracownikom.

POMOC OSOBOM OBJĘTYM KWARANTANNĄ DOMOWĄ

Osoby objęte kwarantanną domową oraz pozostające w izolacji (zgłoszonych do SANEPIDU) w szczególności osoby samotne, chore, seniorzy w celu uzyskania pomocy w formie żywności i leków, pomocy w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego proszę o zgłaszanie takich przypadków telefonicznie na nr: 089 625 29 14 (od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15:00).
512 127 757 , 797 572 950 (od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 20.00, sobota-niedziela od godz. 9:00 do 16:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (od godz. 7:30 do godz. 15:30) lub poprzez policjanta nadzorującego kwarantannę.

POMOC SENIOROM

Osoby starsze - samotne lub niepełnosprawne mogą zadzwonić i poprosić o zrobienie zakupów. Chodzi o podstawowe, codzienne produkty i leki. Pomoc będą świadczyć pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy . Transport zapewni Straż Miejska w Nidzicy.
Zgłoszenia przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy pod numerami telefonów: 089 625 29 14 , 512 127 757 , 797 572 950 od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 20.00, sobota-niedziela od godz. 9:00 do 16:00.

Osoby, które w ramach wolontariatu chciałyby pomóc osobom starszym i schorowanym zachęcam do kontaktu pod numerami telefonu 089 625 29 14 w godz. 8.00 – 15:00 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

OSOBY BEZDOMNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej ma możliwość udzielić wsparcia poprzez skierowanie tej osoby do schroniska.
Zgłoszenia przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy pod numerami telefonów: 089 625 29 14 , 512 127 757 , 797 572 950 od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 20.00, sobota-niedziela od godz. 9:00 do 16:00

Uwaga!

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia telefonicznego gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne. Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!

Wytyczne dotyczące zapobiegania zakażeniu oraz postępowania w przypadku jego wystąpienia, a także bieżące komunikaty służb dostępne są na stronach internetowych (m.in. www.gis.gov.pl), w środkach publicznego przekazu, a także na naszej stronie www.nidzica.pl. Zachęcam do zapoznania się z nimi i ich ścisłego stosowania.

Przypominam także o infolinii NFZ, pod numerem 800-190-590 przez całą dobę uzyskają Państwo informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Można kontaktować się także bezpośrednio z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nidzicy nr tel. 89 625 20 81.
W nagłych sytuacjach do dyspozycji są także numery alarmowe 112, 997 (Policja), 999 (Pogotowie Ratunkowe).

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego odpady powstające w miejscach kwarantanny w ramach zapobiegania CIVID-19 (kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych) traktuje się jak odpady komunalne.

Nidzica, dn. 19.03.2020r.

Burmistrz Nidzicy
/-/ Jacek Kosmala

INFORMACJA

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 informujemy, że przed budynkiem głównym MOPS przy ul. Kolejowej 5 została umieszczona skrzynka na dokumenty, w celu składania pism bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikami .

UWAGA!!!
WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH , WYCHOWAWCZYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,  ŚWIADCZEŃ  Z POMOCY SPOŁECZNEJ
BĘDZIE REALIZOWANA  WYŁĄCZNIE

W DNIU 26 MARCA 2020 R.
W GODZ. 10:00-13:00

W POZOSTAŁYCH DNIACH
KASA  MOPS BĘDZIE NIECZYNNA


UWAGA!!!

Od poniedziałku Ośrodek zamknięty dla Klientów

Szanowni Państwo! W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa o nazwie COVID-19, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem, informuję, iż od dnia:

16.03.2020 do 31.03.2020 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy zostaje zamknięty dla Petentów (w zależności od sytuacji data może ulec zmianie).

Sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcześniejsz\ym kontakcie telefonicznym /89/ 625 29 14, /89/ 625 26 79 lub mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Załatwianie spraw urzędowych z wykorzystaniem dostępnych elektronicznych narzędzi, takich jak: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e- PUAP), e-mail- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pocztą tradycyjną.

 

UWAGA!!!

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W DNIACH 16 MARCA 2020 - 19 MARCA 2020

BĘDĄ REALIZOWANE
wyłącznie w godzinach 10.00 - 13.00

KASA MOPS II PIĘTRO

 

Niezbędne druki są możliwe do pobrania ze strony:
http://nidzica-mops.bip-wm.pl/public/

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

Od 16.03.2020 do 31.03.2020 wnioski oraz zaświadczenia niezbędne do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy i energetyczny znajdą Państwo pod adresem nidzica-mops.bip-wm.pl w zakładkach dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne.
Wypełnione dokumenty należy przesłać pocztą pna adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 5, 13 – 100 Nidzica
lub zeskanowane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (prosimy o dostarczenie oryginałów dokumentów w najbliższym możliwym terminie)

Ponadto jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do MOPS, proszę o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa,
w tym bezpiecznej odległości co najmniej jednego metra pomiędzy pracownikiem, a stroną.

Prosimy o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia!