Strona główna

Informacja

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że dzień 14.08.2020r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę (15.08.2020r.)

Jak złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych w MOPS w Nidzicy?

1. W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników MOPS w Nidzicy, preferowany jest elektroniczny sposób komunikacji.
Osoby mające założony profil zaufany mogą składać wnioski za pośrednictwem portalu Emp@tia oraz portalu Obywatel.gov.pl. Instrukcja założenia profilu zaufanego znajduje się na stronie gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany. Kanał bankowości elektronicznej umożliwia składanie wniosków jedynie o świadczenie wychowawcze (500+) oraz o świadczenie „dobry start” również tym, którzy nie posiadają profilu zaufanego.

2. W przypadku ewentualnej niemożności elektronicznego złożenia wniosku, wniosek należy pobrać i wydrukować ze strony internetowej nidzica-mops.bip-wm.pl (zakładka: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, wnioski). Wniosek należy wypełnić ściśle stosując się do instrukcji i wyjaśnień w nim zawartych. W razie pytań odnośnie sposobu wypełnienia wniosku oraz niezbędnych do załączenia dokumentów, zamiast wizyty w urzędzie prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 89 625 26 79, 89 625 29 14), wysłanie wiadomości e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), faksem (089 625 81 53) lub przez platformę ePUAP (identyfikator: mopsnidzica).

3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy pozostawić w skrzynce korespondencyjnej (urnie) przy wejściu do siedziby MOPS w Nidzicy lub przesłać pocztą.

4. Klienci, którzy nie mają możliwości pobrania wniosku przez internet czy też możliwości skopiowania załączników, przyjmowani będą w punkcie obsługi klienta w dziale świadczeń rodzinnych przy MOPS w Nidzicy w godzinach od 8:00 do 14:30. Przy tym stanowisku będzie mogła znajdować się wyłącznie jedna osoba.

5. W przypadku osobistej wizyty w urzędzie należy pamiętać o reżimie sanitarnym wynikającym z przepisów obowiązujących w czasie epidemii COVID-19 (zachowanie co najmniej dwumetrowego dystansu od innych, osłanianie ust i nosa, dezynfekcja dłoni przy wejściu do urzędu).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że:
    • od 1 lipca br. przyjmujemy wnioski elektroniczne,
    • od 1 sierpnia br. przyjmujemy wnioski w formie papierowej, które również można składać drogą pocztową na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
ul. Kolejowa 5
13-100 Nidzica
Przyjmowanie klienta w siedzibie MOPS następuje wyłącznie w wyznaczonych pomieszczeniach:
    • ŚWIADCZENIA RODZINNE – pok. Nr 1 – w pomieszczeniu do obsługi  przyjmowana będzie jedna osoba,
    • FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – pok. Nr 2 -  w pomieszczeniu do obsługi  przyjmowana będzie jedna osoba,
    • ŚWIADCZENIA DOBRY START (300+) – pok. nr 4 – w pomieszczeniu do obsługi przyjmowana będzie jedna osoba.
Przed wejściem do budynku obowiązuje nałożenie maseczki ochronnej oraz bezwzględna dezynfekcja rąk.
Interesanci wchodzący na teren Ośrodka mogą być poddani procedurze pomiaru temperatury.
W przypadku stwierdzenia u klienta wyraźnych oznak choroby (gorączka, kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu), osoba nie będzie wpuszczona do pomieszczenia i będzie poproszona o opuszczenie obiektu.
Osoby oczekujące na przyjęcie, oczekują przed wejściem do pomieszczeń, zachowując wyznaczoną odległość między sobą  ( 2 metry).
Zarówno pracownik, jak i klient są zobowiązani użyć maseczki ochronnej (przyłbicy) oraz rękawiczek jednorazowych. Jednorazowe środki ochrony osobistej należy po użyciu wyrzucić do zamykanego kosza na śmieci usytuowanego w pomieszczeniu.
ZACHĘCAMY DO ELEKTRONICZNEGO SKŁADANIA WNIOSKÓW, z uwagi na ograniczenia w obsłudze klientów.
Przypominamy, że świadczenia wychowawcze 500+ są aktualnie przyznane do dnia 31 maja 2021 r.
Wniosek o świadczenie wychowawcze (500 plus) będzie można złożyć:
    • od 1 lutego 2021r. – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną;
    • od 1 kwietnia 2021r. – w przypadku wniosków składanych w formie papierowej.

OGŁOSZENIE

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) informuję, że  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy zostaje otwarty dla interesantów.
Jednocześnie należy w dalszym ciągu zachować reżim sanitarny, tj. osoby przychodzące do Ośrodka w Nidzicy powinny :

  • mieć założoną maseczkę ochronną;
  • zdezynfekować ręce płynem, który znajduje się przy drzwiach wejściowych;
  • zachować odstęp między pracownikami i innymi interesantami co najmniej 1,5 - 2 m.

Ponadto dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym  samym  czasie,  w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.
Osoby, których sprawy nie wymagają osobistej wizyty w Ośrodku  proszone są o korzystanie w dalszym ciągu z systemów teleinformatycznych: e-mail, EPUAP, telefonicznie.

Dyrektor MOPS
Danuta Kamińska

ZASADY OBSŁUGI W MOPS NIDZICA

Na czas pandemii wstrzymana zostaje bezpośrednia obsługa klientów w budynku Ośrodka przy ul. Kolejowej 5 , 13-100 Nidzica.
W sprawach wyjątkowych, w których bezpośrednia obsługa klienta jest niezbędna, uruchomiony jest Tymczasowy Punkt Obsługi Interesanta w budynku MOPS przy ul. Kolejowej 5, (wejście od strony parkingu). Obowiązuje rejestracja telefoniczna. Jednocześnie prosimy o załatwianie spraw samodzielnie bez osób towarzyszących z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Ograniczenia w bezpośredniej obsłudze nie zwalniają z obowiązku niezwłocznego powiadamiania Ośrodka o zmianach sytuacji rodzinnej lub dochodowej oraz innych okolicznościach mogących mieć wpływ na prawo do pobieranych świadczeń.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy rekomenduje kontakt z pracownikami Ośrodka: - drogą telefoniczną /89/ 625 29 14, /89/ 625 26 79 lub mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Załatwianie spraw urzędowych z wykorzystaniem dostępnych elektronicznych narzędzi, takich jak: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e- PUAP), e-mail- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pocztą tradycyjną.
Wnioski należy przesyłać drogą listową lub elektroniczną (empatia.mpips.gov.pl , epuap.gov.pl). Formularze są dostępne na stronie internetowej Ośrodka. Wyjaśnienia co do wymaganych załączników można uzyskać telefonicznie;
Korespondencję, w tym wnioski o świadczenia, można również wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem głównym do budynku MOPS.
Osobom starszym lub z obniżoną odpornością zaleca się nieopuszczanie mieszkania i załatwianie spraw za pośrednictwem członków rodziny, gdy nie jest możliwe załatwienie sprawy drogą telefoniczną, elektroniczną lub listownie.