Strona główna

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIDZICY

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nidzicy stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie:

  • zaleca się kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nidzicy przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej,

  • bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że do Ośrodka są wpuszczani wyłącznie przez osobę obsługującą punkt obsługi interesanta.

  • celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu. Rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie telefoniczne lub mailowe terminy wizyty w Ośrodku.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do poszczególnych działów Ośrodka dostępne na stronie http://nidzica-mops.bip-wm.pl/public/.
Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Ośrodku .

Dziękuję za wyrozumiałość.
O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej http://nidzica-mops.bip-wm.pl/public

Dyrektor MOPS
Danuta Kamińska

Podsumowanie realizacji - Podprogram 2019

Parafia pw. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy w miesiącu wrzesień 2020 roku zakończyła realizację Podprogramu 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały artykuły warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze oraz dania gotowe:

1) groszek z marchewką,

2) fasolę białą,

3) koncentrat pomidorowy,

4) buraczki wiórki,

5) powidła śliwkowe,

6) makaron jajeczny,

7) makaron kukurydziany bezglutenowy,

8) ryż biały,

9) kaszę gryczaną,

10) herbatniki maślane,

11) mleko,

12) ser podpuszczkowy dojrzewający,

13) szynkę drobiową,

14) pasztet wieprzowy,

15) filet z makreli w oleju,

16) cukier biały,

17) olej rzepakowy,

18) gołąbki w sosie pomidorowym

W ramach realizacji Podprogramu 2019:

  • żywność odebrało 625 osób potrzebujących;

  • wydano osobom potrzebującym 19 383,40 ton żywności;

  • wydano osobom potrzebującym 3696 paczek żywnościowych;

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników/czki działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego.

Działania te były realizowane w formie warsztatów, przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu zapobiegania marnowaniu żywności.

Koordynator parafialny POPŻ

Dyrektor MOPS
Danuta Kamińska

Jak złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych w MOPS w Nidzicy?

1. W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników MOPS w Nidzicy, preferowany jest elektroniczny sposób komunikacji.
Osoby mające założony profil zaufany mogą składać wnioski za pośrednictwem portalu Emp@tia oraz portalu Obywatel.gov.pl. Instrukcja założenia profilu zaufanego znajduje się na stronie gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany. Kanał bankowości elektronicznej umożliwia składanie wniosków jedynie o świadczenie wychowawcze (500+) oraz o świadczenie „dobry start” również tym, którzy nie posiadają profilu zaufanego.

2. W przypadku ewentualnej niemożności elektronicznego złożenia wniosku, wniosek należy pobrać i wydrukować ze strony internetowej nidzica-mops.bip-wm.pl (zakładka: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, wnioski). Wniosek należy wypełnić ściśle stosując się do instrukcji i wyjaśnień w nim zawartych. W razie pytań odnośnie sposobu wypełnienia wniosku oraz niezbędnych do załączenia dokumentów, zamiast wizyty w urzędzie prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 89 625 26 79, 89 625 29 14), wysłanie wiadomości e-mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), faksem (089 625 81 53) lub przez platformę ePUAP (identyfikator: mopsnidzica).

3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy pozostawić w skrzynce korespondencyjnej (urnie) przy wejściu do siedziby MOPS w Nidzicy lub przesłać pocztą.

4. Klienci, którzy nie mają możliwości pobrania wniosku przez internet czy też możliwości skopiowania załączników, przyjmowani będą w punkcie obsługi klienta w dziale świadczeń rodzinnych przy MOPS w Nidzicy w godzinach od 8:00 do 14:30. Przy tym stanowisku będzie mogła znajdować się wyłącznie jedna osoba.

5. W przypadku osobistej wizyty w urzędzie należy pamiętać o reżimie sanitarnym wynikającym z przepisów obowiązujących w czasie epidemii COVID-19 (zachowanie co najmniej dwumetrowego dystansu od innych, osłanianie ust i nosa, dezynfekcja dłoni przy wejściu do urzędu).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, że:
    • od 1 lipca br. przyjmujemy wnioski elektroniczne,
    • od 1 sierpnia br. przyjmujemy wnioski w formie papierowej, które również można składać drogą pocztową na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
ul. Kolejowa 5
13-100 Nidzica
Przyjmowanie klienta w siedzibie MOPS następuje wyłącznie w wyznaczonych pomieszczeniach:
    • ŚWIADCZENIA RODZINNE – pok. Nr 1 – w pomieszczeniu do obsługi  przyjmowana będzie jedna osoba,
    • FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – pok. Nr 2 -  w pomieszczeniu do obsługi  przyjmowana będzie jedna osoba,
    • ŚWIADCZENIA DOBRY START (300+) – pok. nr 4 – w pomieszczeniu do obsługi przyjmowana będzie jedna osoba.
Przed wejściem do budynku obowiązuje nałożenie maseczki ochronnej oraz bezwzględna dezynfekcja rąk.
Interesanci wchodzący na teren Ośrodka mogą być poddani procedurze pomiaru temperatury.
W przypadku stwierdzenia u klienta wyraźnych oznak choroby (gorączka, kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu), osoba nie będzie wpuszczona do pomieszczenia i będzie poproszona o opuszczenie obiektu.
Osoby oczekujące na przyjęcie, oczekują przed wejściem do pomieszczeń, zachowując wyznaczoną odległość między sobą  ( 2 metry).
Zarówno pracownik, jak i klient są zobowiązani użyć maseczki ochronnej (przyłbicy) oraz rękawiczek jednorazowych. Jednorazowe środki ochrony osobistej należy po użyciu wyrzucić do zamykanego kosza na śmieci usytuowanego w pomieszczeniu.
ZACHĘCAMY DO ELEKTRONICZNEGO SKŁADANIA WNIOSKÓW, z uwagi na ograniczenia w obsłudze klientów.
Przypominamy, że świadczenia wychowawcze 500+ są aktualnie przyznane do dnia 31 maja 2021 r.
Wniosek o świadczenie wychowawcze (500 plus) będzie można złożyć:
    • od 1 lutego 2021r. – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną;
    • od 1 kwietnia 2021r. – w przypadku wniosków składanych w formie papierowej.

OGŁOSZENIE

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) informuję, że  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy zostaje otwarty dla interesantów.
Jednocześnie należy w dalszym ciągu zachować reżim sanitarny, tj. osoby przychodzące do Ośrodka w Nidzicy powinny :

  • mieć założoną maseczkę ochronną;
  • zdezynfekować ręce płynem, który znajduje się przy drzwiach wejściowych;
  • zachować odstęp między pracownikami i innymi interesantami co najmniej 1,5 - 2 m.

Ponadto dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym  samym  czasie,  w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.
Osoby, których sprawy nie wymagają osobistej wizyty w Ośrodku  proszone są o korzystanie w dalszym ciągu z systemów teleinformatycznych: e-mail, EPUAP, telefonicznie.

Dyrektor MOPS
Danuta Kamińska