Strona Główna

I N F O R M A C J A

Dnia 29 grudnia br. kasa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nidzicy czynna będzie do godz. 11.00

POPŻ

Jeśli chcesz pomóc to nie dawaj pieniędzy

20 września odbyło się spotkanie przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej w Nidzicy oraz MOPS w Nidzicy w sprawie sytuacji i wspierania osób bezdomnych w naszej Gminie. Podczas spotkania omówiono takie kwestie jak procedury prawne dotyczące osoby zaginionej, monitorowanie miejsc w których potencjalnie mogą przebywać osoby bezdomne, współpraca instytucji na rzecz osób bezdomnych i akcja informacja „Jak chcesz pomóc to nie dawaj pieniędzy”.

Zbliża się okres w którym zwracamy szczególną uwagę na osoby bezdomne, na ich sytuację. Niektórzy z nas chcą i próbują pomagać osobom bezdomnym. Mamy jednak prośbę. Szanowni Państwo, róbmy to w sposób świadomy, mądry. Nie dawajmy pieniędzy osobom bezdomnym. Jeżeli ktoś prosi o pieniądze na żywność to proszę kupić mu żywność. Będziecie mieć wówczas pewność, że Wasze pieniądze nie zostały przeznaczone na alkohol.

W naszej Gminie odpowiednie służby i instytucje zajmują się osobami bezdomnymi. MOPS w Nidzicy ma zawarte Porozumienia ze Stowarzyszeniami, które prowadzą Domy dla Osób Bezdomnych. Kierujemy tam bezdomnych z naszej gminy- mają tam zapewnione warunki do codziennego funkcjonowania. Jednak wymogiem pobytu w takim Domu jest zakaz spożywania alkoholu. I tu zaczyna się problem, gdyż nie każda z osób chce przestrzegać tych zasad. Niektórzy porzucają „Domy” i wracają do Nidzicy, koczując gdzie się da i żebrząc od mieszkańców pieniądze na alkohol. Niektórzy ludzie nie dają tych pieniędzy, a inni owszem. Za te pieniądze bezdomni kupują sobie alkohol. I tak to błędne koło trwa. A dla nas jest to duży problem, bo nie łatwo jest zapewnić bezpieczeństwo, ochronić zdrowie i życie osób pijanych, nieświadomych tego, że w każdej chwili mogą np. zamarznąć.

Dlatego Szanowni Państwo, pomagajmy, ale z głową, świadomie.

Info: Dyrektor MOPS w Nidzicy

NOWE ŚRODKI-NOWE HORYZONTY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy informuje, iż w miesiącach marzec-czerwiec 2017r pracownicy socjalni realizowali projekt socjalny „NOWE ŚRODKI-NOWE HORYZONTY”, który był skierowany dla rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego, tzw. „500+” .W ramach projektu beneficjenci, m.in. mieli możliwość zwiększenia swych kompetencji wychowawczych także w zakresie zdrowego stylu życia, zwiększenia swej wiedzy na temat racjonalnego gospodarowania budżetem domowym i zagrożeń „chwilówkami”. Zapoznali się z możliwościami korzystania z alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz dowiedzieli się o zagrożeniach czekających na nich i ich dzieci w sieci.

nowe

W związku z realizacją niniejszego projektu „NOWE ŚRODKI-NOWE HORYZONTY” bardzo serdecznie dziękujemy:

- Specjalistom prowadzącym bezpłatne zajęcia dla beneficjentów projektu, tj. Dyrektorowi NOK i przedstawicielowi bractwa rycerskiego Panu Pawłowi Bukowskiemu, przedstwicielom banku PKO BP Dyrektorowi Panu Łukaszowi Krzyżanowskiemu i Pani Marcie Szymańskiej, informatykowi Panu Piotrowi Kościjańczuk, pielęgniarce Pani Grażynie Grzebskiej, dzielnicowemu Panu Maciejowi Płoskiemu, oraz przedstwicielom ZHP w Nidzicy a w szczególności Panu Matuszowi Wiejak.

- Sponsorom za udzielenie bezpłatnego wsparcia w realizacji tego projektu: Panu Antoniemu Grochal Presesowi Zarządu Społem, Panu Henrykowi Stypik Prezesowi Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Panu Jarzemu Czaplickiemu Prezesowi Zakładów Mięsnych w Mławie, Panu Stanisławowi Kępczyk właścicielowi Firmy Handlowo- Usługowej, Panu Adamowi Bernaciak Prezesowi Zarządu Aber w Olsztynie, Państwu Magdalenie i Danielowi Klinickiemu, właścicielom Sklepu Cukierniczego „Magdalenka”

Dyrektor MOPS Nidzica Danuta Kamińska

wraz z koordynatorami projektu

Agnieszką Kowalik i Marią Adamus